Edificis

Protecció solar en edificis

Els raigs solars ens aporten llum i calor necessaris per la vida al nostre planeta. L'espectre solar es dividieix en tres bandes, llum ultravioleta, llum visible i llum infraroja.

Les lámines de protecció solar Solarcheck® filtren cadascuna d'aquestes bandes de llum en diferents proporcions segons el seu disseny de fábrica per a la correció de diferents problemes solars.

 

diagrama
 

Les lamines de protecció solar Solarcheck® amb tecnologia "sputtering" rebutjen fins un 85% de l'energia solar. Aixó comporta un gran estalvi a la factura de la companyia electrica per la reducció del consum d'aire acondicionat. A més, s'aconsegueix una uniformitat de temperatura en les estancies de l'edifici exposades al sol amb la resta d'estancies. En establiments amb exposició directa del producte al client, com son botigues de sabates, roba, papereria, etc.. Solarcheck® disposa de lámines de protecció solar i reducció de la decoloració amb un alt grau de transparencia. Avui en dia les lámines Solarcheck® constitueixen una de les millors opcions técniques per retardar la degradació dels colors en productes exposats, mobles, parquets, etc...

Les diferents administracions locals, territorials i centrals destinen anualment ajudes a l'estalvi energétic en edificis. Consulti el seu centre Solarcheck més proper sobre aquestes subvencions.

Valors afegits

A més de la protecció solar i l'estalvi energétic, les lamines Solarcheck® aporten altres ventatges importants:

  • Major seguretat en cas de trencadissa de vidres.
  • Redueixen els reflexes i enlluernaments.
  • Tenen un acabat elegant, estétic, modern i decoratiu.
  • Retarden i redueixen la decoloració.
  • Creen un ambient de treball més agradable.
  • Permeten la perfecta visibilitat de l'exterior durant el dia.
  • A l'hivern, ajuden a conservar el calor a l'interior.
  • Rápida instal·lació. Sense obres i sense desmontar vidres.