Decoloració

Làmines de protecció solar i anti-decoloració

La radiació solar es divideix en 3 bandes segons la seva longitud d’ona, ultraviolats, llum visible i infrarojos, i totes elles en major o menor mesura causen decoloració en peces de roba, moquetes, parquets, mobiliari i articles exposats en aparadors. Les làmines de protecció solar i anti-decoloració Solarcheck® retarden la decoloració dels objectes allargant el seu temps d’exposició en aparadors. La gran qualitat òptica i transparència les posiciona com una de les millors solucions tècniques davant la decoloració causada pel sol.

Solarcheck® disposa de l’exclusiva làmina anti-decoloració “3MIL HI-LITE 70 CDA” d’alt rendiment que es capaç de rebutjar fins el 95% dels raigs infrarojos i el 99% dels ultraviolats.

Valors afegits

A més de la protecció contra la decoloració, les làmines aporten altres avantatges importants:

  • Aïllen tèrmicament, protegint del calor solar i evitant fuites del calor.
  • Estalvien energia en climatització.
  • Redueixen els reflexes i enlluernaments.
  • Tenen un acabat estètic, modern i decoratiu.
  • Llarga durada.
  • Instal·lació sense obres.