Condicions generals de venda online

 

Les presents condicions generals de venda web de AUTOVIDRES LLEIDA, S.L. són aplicables per al centre Solarcheck de Lleida, situ al carrer Indívil i Mandoni, 3 amb CP. 25003 de Lleida i només per via web, que poden ser diferents a les condicions de venda que ofereix al mateix centre físic.

Els productes exposats i a la venta per l'empresa AUTOVIDRES LLEIDA, S.L. són dirigits a clients particulars. Els professionals poden contactar amb nosaltres i sol·licitar les condicions generals de venda per a professionals. Les làmines de protecció solar que comercialitza AUTOVIDRES LLEIDA, S.L. inclouen la marca d’homologació del certificat del “Ministerio de Industria y Comercio” de l’estat espanyol, un cop instal·lades al vehicle únicament pels professionals d’ AUTOVIDRES LLEIDA, S.L.

Tenint en compte l’especialització i alta tecnificació dels productes instal·lats per AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., el client haurà de respectar estrictament les prescripcions i les recomanacions en matèria de seguretat, fiabilitat, utilització i neteja.

AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., no garanteix la disponibilitat absoluta dels productes o serveis sol·licitats.

AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., es compromet a instal·lar les làmines de protecció solar que ofereix a la seva pàgina web únicament si les existències disponibles del producte són suficients. En cas de no disponibilitat del producte o servei encomanat, AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., es posarà en contacte amb el client en la major brevetat possible per tal triar entre el reemborsament del preu abonat en un termini de 30 dies màxim, o la substitució del producte encomanat per un altre de preu equivalent al producte encomanat inicialment. En cas de modificació el producte, AUTOVIDRES LLEIDA, S.L. ajustarà el import (excés de pagament o complement a pagar) segons les referències triades i confirmarà al client la rectificació de la comanda via correu electrònic.


Confirmació de comanda i cita

El client proposa la cita, la data i horari (matí o tarda) per a la instal·lació del producte sol·licitat tenint en compte que es necessari disposar del vehicle com a mínim 4 hores a les nostres instal·lacions i respectat l’horari d’obertura del centre i disponibilitat..
La confirmació de la comanda i cita s’enviarà durant les 24 hores posteriors al registre de la comanda, via correu electrònic a l’adreça notificada pel client.
Les comandes es tramitaran un cop rebem i verifiquem el pagament corresponent a la factura. Només s’accepta pagament amb targeta bancària.
El termini de instal·lació es entre 24-48 hores un

Modificació de la comanda

Les dades proporcionades pel client al realitzar la comanda son vinculants. En cas d’error a l’introduir l’adreça de correu electrónic o les dades de facturació, AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., no será responsable en cas de no poder efectuar la confirmació de la comanda o realitzar la instal·lació.

Rebuig de la comanda

AUTOVIDRES LLEIDA, S.L. es reserva el dret a rebutjar qualsevol comanda realitzada per un client per un motiu legítim.

Els preus

Els preus que apareixen a la plana web d’AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., s’expressen en EUROS (€) i inclouen el import del 18% de IVA.
AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., es reserva el dret a modificar els preus en funció de l’oferta i la demanda. El preu que paga el client es el preu del dia en que realitza la comanda. 

Pagament amb tarjeta bancaria

El pagament amb taja bancaria s’efectua mitjançant la passarel·la de pagament segur de l’entitat bancaria BBVA.
AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., podrá realitzar un tractament específic de transaccions sol·licitant al client documents justificatius de la seva identitat i/o domicili.
En auséncia d’aquests documents justificatius, AUTOVIDRES LLEIDA, S.L. podra anul·lar la comanda i tornar l’import de la factura abonant-lo a la mateixa tarja bancaria emprada per fer el pagament.
Qualsevol producte instal·lat i cobrat per AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., és de propietat del client, i aquest estarà oblitat a manipular el/els producte/s amb precaució.
El termini de instal·lació es de 24 a 48 hores sempre que es disposi de stock.
En conseqüència si es supera aquest termini de instal·lació, el client no tindrá dret en cap cas a la indemnització per danys o perjudicis o a deduccions.

Es obligatori que el client comprovi personalment la instal·lacio dels productes per assegurar-se de la seva conformitat amb la comanda.

El client pot anul·lar la comanda per qualsevol motiu com a molt tard 7 dies després de realitzar la comanda via web i mai després de la instal·lació de qualsevol producte.
La retracció s’ha de formular per escrit a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la , o fax 973288176 o bé, carta certificada amb acusament de rebut a AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., carrer Indivíl i Mandoni nº 3 amb codi postal 25003 de la ciutat de LLEIDA. El reemborsament de l’import que compleixi amb les condicions anteriors serà efectiu en un termini de 15 dies laborals.
La devolució de les comandes pagades amb tarja bancaria es realitzará mitjançant el sistema de crédit a la tarja bancaria amb la que s’hagi efectuat el pagament.

Garantía de productes

Les làmines Solarcheck® es garantitzen pel fabrticant únicament a través de l’establiment o empresa que hagi realitzat la instal·lació. No es trindrá en compte cap reclamació que no vingui acompaáda del certificat d’instal·lació i la corresponent factura o prova de compra original.

Limits de la garantia

En el cas improvable de que alguna làmina Solarcheck® patís un defecte en l’adhesiu, bombolles, quartejament, estríes, delaminació, pel·lat o qualsevol altre defecte d’instal·lació o fabricació mentres el vehicle no canviï de propietari; l’empresa instal·ladora de la qual les seves dades apareixen al certificat d’homologació, reinstal·lará sense cap càrreg pel client, les làmines que presentin algún defecte de calitat o d’instal·lació, a més, es garantitza que aquest producte no perdrà ni canviarà de color durant el periode de validesa d’aquesta garantia.
Àmbit de la garantia.
La garantia té validesa des de el mateix moment de la seva adquisició i instal·lació. No s’acceptará responsabilitat per qualsevol perdúa, dany o cost originat total o parcialment per qualsevol de les següents causes:
-          Cuidat, manteniment i neteja inadecuats, mal tractament o rotura de vidres per qualsevol causa.
-          Instal·lacions no conformes amb la legislació vigent.
-          Qualsevol altre acte, aconteixement, defecte o errada no relacionada amb la fabricació del prodcute.
En cas de que sigui necessari la substitució del producte defectuós, aquesta substitució no prolongará la durada de la garantia original.

Temps de secat i condicions climatológiques

Els temps de secat poden ser molt variables, des de uns pocs dies fins varie setmanes, el tipus de làmina utilitzada i les condicions climatológiques será les que determinin el temps de secat.
Durant els temps de secat es poden general petites bombolles d’aigua i/o aspecte lleugerament entelat. No intentat punxar o aixafar cap bombolla d’aigua, es dissiparan amb el temps. Si s’intenta punxar una bombolla d’aigua per eliminar o maniplar la humetat es faría malbé la làmina. Aquest tipus de dany no està cobert per la garantia.

Cuidat i manteniment de les làmines

No netegi les làmines durant un periode de 30 dies després de la instal·lació. Aixó contribuirà a aconseguir una correcte fixació de l’adhesiu especial d’instal·lació al vidre.
Pot utilitzar la majoria de productes neteja vidres per netejar les seves làmines o una solució sabonosa.
Per evitar ratllar les làmines, no utilitzi raspalls o fregall abrasiu ni altres estris de neteja que puguis estrar bruts de partícules de pols.

Empresa

L’Empresa propietaria d’aquest lloc web és AUTOVIDRES LLEIDA, S.L.:
Adreça: Indívil i Mandoni, 3 – 25003 – Lleida
CIF: B-25429697
Telf./Fax: 973 288 176
Email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
 
Inscrita al registre mercanit de Lleida, volum 589, foli 161, full L-11091, secció 1a.

Recollida i cesió de dades de caracter personal

Les dades comunicades pels clientes estan dirigides a AUTOVIDRES LLEIDA, S.L, que podrà trasnsmetre la integritat o part dels mateixo als seus socis comercials, amb finalitats de tramitació de la comanda, instal·lació dels nostres productes o prestació de serveis sol·licitats pel client.

Les dades de caràctes personal recollides per AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., no podrán ser venudes ni comunicades a l’exterior de l’empresa per fins publicitaris.

El client disposa en tot moment del dret a accés i rectificació de dades de caràcter personal relatius al el mateix.

Per exercir aquest dret a la oposició, rectificació i correció, el visitant haurà de dirigir-se a:

Telèfon: 973 288 176

Email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Dret aplicable

Els presents termes i condicions es regeixen per la llei espanyola.
Abans de validar la seva comanda, el client declara tindre coneixement de les Condicions Generals de Venta i les accepta integrament sense reserves.
En cas de litigi, el client es dirigirà prioritariament a AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., amb la finalitat de trobar una solució amistosa. El defecte de solució amistosa, tots els litigis o demandes que puguin surgir com a conseqüència de la relació entre AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., i el client es sometran als tribunals competents de Lleida.
La ineficiència jurídica d’una de les clàusules anteriors no implica la nulitat jurídica de les altres clausules.
AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., notifica als usuaris que els elementes de les pagines web están protegits per la legislació sobre el dret d’autor. Aixó s’aplica a fotografies, articles, dibuixos, seqüències animades del lloc. Els drets sobre aquests productes pertanyen a AUTOVIDRES LLEIDA, S.L. o estarán autoritzats a utilitzar el benefici d’aquest últim. Tota reproducció o representació total o parcial d’aquest lloc web per auqlsevol mitja sense l’autorització expressa de AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., esta prohibit i constitueix una imitació sancionada pels articles L335-2 i següents del códi de Propietat Intel·lectual.
Totes les imatges, texts i elements gràfics utilitzats sense el consentiment d’AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., poden ser processats.
Les bases de dades que figuren a l’espai web estàn protegits per les disposicions de la llei del 11 de Juliol de 1998, transposició en el codi de la propietat intel·lectual (CPI) de la Directiva europea del 11 de Març de 1996 sobre la protecció juridica de les bases de dades. Estan prohibides, en particular la extracció i la re-utilització de la totalitat o d’una part sustancial de les bases de dades contingudes en aquest lloc web. Els infractors estan subjectes a sancions previstes al articles L343-1 i següents del Codi de la Propietat Intel·lectual.
AUTOVIDRES LLEIDA, S.L. prohibeix l’us de qualsevol programa destinat a aspirar el contingut del lloc web, excepte operacions dels robots de les empreses de motors de cerca, formalment autoritzades per AUTOVIDRES LLEIDA, S.L.
L’usuari també es comproment a no emprar els programes que podrien crear una sobrecarrega excessiva i perturbar el bon funcionament del lloc web.
AUTOVIDRES LLEIDA, S.L, exposa que el seu lloc web està gestionat emprant un sistema de gestió de continguts web (Joomla), sent un software de lliure distribució sota la llicència GNU General Public License. S’han emprat altres extencions de tercers de lliure distrubicó, i WARP Famework de Yootheme.com
Tota intrusió fraudulenta al lloc web i/o aspiració del contingut del lloc web AUTOVIDRES LLEIDA, S.L., i /o extracció de les seves bases, podrà per objecte de persecusions juridiques en les condicions previstes a la llei.